top of page

TERMENI ȘI CONDIȚII

Site-ul https://www.edituraasttlr.ro/, este deținut si administrat de societatea EDITURA ASTTLR S.R.L., având urmatoarele date de identificare: Cod Unic de Inregistrare 43915058, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J12/1279/15.03.2021, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Uranus, nr. 7B, județul Cluj, Romania. Tel.: 0742218303, e-mail: editura.asttlr@gmail.com.

Navigarea pe site-ul https://www.edituraasttlr.ro/, urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de catre orice Client.

EDITURA ASTTLR S.R.L. își rezervă dreptul de a schimbă și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între EDITURA ASTTLR S.R.L. și Client, se vor aplică Termenii și condițiile valabile la momentul Comenzii.

Accesul la Serviciu este permis oricărui client care vizitează siteul sau înregistrează o comandă pe site-ul www.edituraasttlr.ro, cu ajutorul coșului de cumpărături. Pentru a i se permite accesul la serviciu, clientul va trebui să accepte prevederile documentului. Plasarea unei comenzi nu este condiționate de crearea unui cont de client.

Comenzile pot fi plasate și prin e-mail sau telefonic, fiind aplicabile, în cadrul acestor raporturi, prezentul Document.

Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA.

Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de client în formularul destinat.

 

EDITURA ASTTLR S.R.L. nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură, Clientul înțelegând și acceptând faptul că EDITURA ASTTLR S.R.L. se raportează exclusiv la informațiile furnizate voluntar.

În cazul plăților online cu cardul, EDITURA ASTTLR S.R.L. nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.

Dacă din motive obiective EDITURA ASTTLR S.R.L. nu va putea onora o parte din produse, aceasta va notifica clientul, punându-i acestuia la dispoziție eventualele opțiuni disponibile.

EDITURA ASTTLR S.R.L. poate modifică oricând prețuri, oferte, cantități conform criteriilor interne (stocuri de materii prime, disponibilitate stoc etc.) cu respectarea comenzilor/contractelor deja plasate. EDITURA ASTTLR S.R.L. nu poate fi obligată să păstreze un anume preț cu excepția comenzilor plasate.

În cazul în care există diferențe între numărul de produse și conținutul coletului, clientul are obligația de a notifica EDITURA ASTTLR S.R.L.  într-un termen rezonabil ce nu poate depăși 3 zile de la recepția coletului, telefonic sau prin e-mail la adresa editura.asttlr@gmail.com cu informații specifice (foto, explicații etc).

Livrarea produselor achiziționate de pe site-ul https://www.edituraasttlr.ro/ se realizează în următoarele modalități:

 • livrare prin curier rapid

 • livrare electronică pentru cărțile în format digital

Termenul de livrare nu va depăși termenul legal de 30 de zile calculat de la încheierea contractului. În cazul puțin probabil în care intervin probleme și EDITURA ASTTLR S.R.L. va depăși acest termen legal de vânzare, va informa Clientul cu privire la noul termen de livrare care nu va putea depăși 30 de zile de la momentul la care ar fi trebuit efectuată livrarea în limitele legale. O nouă amânare a termenului de livrare va putea opera doar cu acordul scris al Clientului, în caz contrar EDITURA ASTTLR S.R.L.  fiind nevoită să anuleze comandă și să restituie eventualele sume achitate în avans.

În cazul livrării prin curier rapid, EDITURA ASTTLR S.R.L.  colaborează cu următoarele companii de curierat: Fan Courier, DHL (pentru livrările în străinătate).

Curierul va livra produsele comandate de Luni până Vineri. În cazul în care se dorește livrarea Sâmbătă, acest aspect trebuie menționat în rubrica de comentarii, această opțiune fiind valabilă doar în anumite orașe, conform condițiilor stabilite de către curierul agreat de EDITURA ASTTLR S.R.L. pentru efectuarea livrării. Clientul înțelege și acceptă faptul că suma aferentă transportului poate fi majorată în ipoteza în care greutatea coletului depășește 2 kg. De asemenea, dacă zona în care se solicită livrarea este considerată de către furnizorul de servicii de curierat zona de livrare îndepărtată, suma aferentă transportului standard va putea fi majorată.

În cazul transportului internațional, costul afișat este calculat pentru colete sub 2 kg. Costul va fi recalculat în cazul în care greutatea coletului depășește această valoare. Costul va fi recalculat și în cazul zonelor de livrare îndepărtată, conform condițiilor stablite de către curier.

În cazul oricăror probleme sau nemulțumiri, acestea pot fi semnalate de către Client prin e-mail, sau telefonic, iar EDITURA ASTTLR S.R.L. va remedia problema sau îl va contacta pe acesta.

 

Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

EDITURA ASTTLR S.R.L. vă reamintește angajamentul său cu privire la respectarea riguroasă a încrederii pe care i-o acordați și a obligațiilor ce îi revin conform reglementărilor naționale și europene, respectiv conform legilor legilor nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi a legii nr. 506 din 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor), denumit in continuare "Regulament".

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie categoriile datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, modalitațile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. De asemenea, această secțiune vă detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu utilizatorii, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente promoții, oferte, evoluții, noutăți, informații editoriale, detalii despre oferta educațională și pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe canalele noastre online.

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, data și locul nașterii, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail;

Datele rezultate din navigarea dumneavoastră pe pagina noastră de internet colectate prin intermediul cookie-urilor și a tehnologiilor similare, conform Politicii privind cookie-urile.

Politică de cookie-uri

 

Cookie-urile colectate de EDITURA ASTTLR S.R.L. sunt cookie-uri de sesiune pentru autentificare pe site, pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor și reținerea preferințelor lor, pentru procesarea comenzilor online, pentru îmbunătățirea experienței de navigare pe site și pe canalele noastre online, pentru conținut personalizat, precum și pentru a măsura traficul atât pe site, cât și pe canalele sociale. Aceste cookie-uri sunt temporare și nu colectează datele navigatorilor.

 

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 

Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;

Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;

Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale EDITURII ASTTLR S.R.L., sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră prevalează asupra acestor interese.

 

Folosirea datelor dumneavoastra cu caracter personal se va face în următoarele scopuri:

 • Prelucrarea și expedierea comenzilor;

 • Răspunsuri adresate utilizatorilor site-ului Litera;

 • Realizarea de statistici confidențiale, în scopul îmbunătățirii calității produselor și serviciilor oferite;

 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației aplicabile.

 • Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare pe canalele noastre online.

 • De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă trimite oferte promoționale personalizate, anunțuri, noutăți editoriale și alte informații cu privire la serviciile, produsele, evenimentele și proiectele EDITURII ASTTLR S.R.L.,.

Putem dezvălui datele dumneavoastră colaboratorilor noștri sau altor entități în contextul furnizării serviciilor Litera (cum ar fi: furnizori de servicii de transport (de exemplu Fan Curier), furnizori de servicii de telefonie (de exemplu: Orange Romania), e-mail etc.

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: editura.asttlr@gmail.com.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se va face, în funcție de scopul prelucrării datelor, pentru perioada necesară prelucrării sau până la momentul la care dumneavoastră vă retrageți consimțământul, sau datele dumneavoastră nu mai sunt necesare în mod rezonabil în vederea scopurilor menționate mai sus.

Aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sub rezerva anumitor condiții legale:

 • Dreptul de acces gratuit la datele dumneavoastră, printr-o cerere scrisă, datată și semnată;

 • Dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;

 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ - retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia;

 • Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;

 • Dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră;

Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați, folosind următoarele date de contact:

Aleea Uranus, nr. 7B, Cluj-Napoca, județul Cluj, Romania

E-mail: editura.asttlr@gmail.com

Tel.: 0742218303

Pentru a ne asigura de securitatea și confidențialitatea datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul din drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie a unui document de identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră menționate mai sus au fost încălcate, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod poștal 010336

București, Romania

bottom of page